Mikkel modtager betalinger per udgave af COMPUTERS

19 donorer giver tilsammen
DKK 217 per udgave